Za pacijente | Usluge

Rendgenske snimke zuba i čeljusti najčešće su dijagnostičke metode koje doktorima dentalne medicine daju uvid u stanje struktura koje nisu vidljive kliničkim pregledom u ordinaciji.Digitalna tehnologija danas, omogućava nam vrlo precizne i kvalitetne snimke uz vrlo nisku gotovo zanemarivu količinu zračenja. Tehnologija koju koristimo u Zubnom rendgenu Zaprešić garantira minimalno izlaganje ionizirajućem zračenju za potrebnu pretragu. Upotrebom superosjetljivih senzora i posebnih algoritama znatno se smanjila količina zračenja potrebnog za snimanje. Zbog toga u Zubnom rendgenu Zaprešić koristimo isključivo digitalnu tehnologiju.

Za snimku ortopana prosječne odrasle osobe potrebna je količina zračenja koja je ekvivalentna količini svakodnevne radijacije koju primimo u periodu od dva dana. Količina zračenja prilagođava se svakom pacijentu posebno, kako bi primio najmanju moguću dozu. Posebni programi snimanja namijenjeni djeci i njihovom koštanom sustavu omogućavaju nam minimalne doze zračenja za naše najmlađe pacijente.

CBCT 3D

Cone Beam Computerized Tomography (Kompjuterizirana tomografija stožastom zrakom) je najsuvremenija tehnika u području trodimenzionalne rendgen dijagnostike. U dentalnoj medicini koristi se zbog velike preciznosti i točnosti prikaza trodimenzionalnih struktura.

Iz tog razloga koristi se prilikom dijagnosticiranja bolesti i poremećaja zubi i potpornih struktura, te planiranja kirurških, implantoloških, endodontskih, parodontoloških i ostalih multidisciplinarnih zahvata. CBCT postaje zlatni standard u dijagnostici i planiranju zahvata u suvremenoj dentalnoj medicini. Kod nas ćete dobiti vrhunsku 3D snimku uz minimalno zračenje.
Ortopan

Ortopan (ortopantomogram) je dvodimenzionalna snimka kompletne gornje i donje čeljusti. Desetljećima se smatra standardnom pretragom za dijagnostiku u dentalnoj medicini. Prema naputcima FDI-a (Svjetske stomatološke federacije) ortopan je potrebno napraviti prilikom redovnog godišnjeg stomatološkog pregleda kako bi se dobio uvid u stanje struktura koje nisu vidljive kliničkim pregledom. Količina zračenja koju prosječna osoba primi prilikom snimanja ortopana jednaka je količini svakodnevne radijacije koju primimo u periodu od dva dana

Poluortopan

Poluortopan nam omogućava snimanje samo lijeve ili desne strane gornje i donje čeljusti. Koristimo je kada je područje interesa lokalizirano na lijevoj ili desnoj strani. Samim time dodatno smanjujemo dozu zračenja kojoj je pacijent izložen.

Parcijalni ortopan

Parcijalni ortopan omogućava nam snimanje jedne ili više ciljnih regija gornje i donje čeljusti. Koristimo je kada je područje vrlo malo i nalazi se u prednjoj, srednjoj ili stražnjoj regiji. Tom pretragom također smanjujemo dozu zračenja kojoj je pacijent izložen.

Snimka maksilarnih sinusa

Snimka maksilarnih sinusa vrlo precizno prikazuje strukturu sinusa i omogućava nam precizniju dijagnostiku bolesti ili poremećaja zuba vezanih uz sinuse i obrnuto.


Snimka TMZ

Snimka temporomandibularnog zgloba usko je specijalizirana pretraga kod pacijenata s problemima temporomandibularnog zgloba. Pretraga se sastoji od dva snimka oba temporomandibularna zgloba, jedan u zatvorenom, a drugi u otvorenom položaju usta.

Kraniogram

Kraniogram L-L

Latero-lateralni kraniogram je postranični snimak glave koji se koristi u ortodontskoj i kirurškoj dijagnostici.

Kraniogram P-A

Postero-anteriorni kraniogram je frontalni snimak glave koji se koristi u ortodontskoj i kirurškoj dijagnostici.


Intraoralne snimke

Intraoralne snimke su pretrage prilikom kojih se senzor nalazi u ustima pacijenta. Položaj i veličina senzora ovisi o pretrazi.

Retroalveolarna snimka

Retroalveolarna snimka daje nam uvid u stanje 1-3 zuba. Zbog minimalnog zračenja često se koristi u dentalnoj medicini za dijagnostiku različitih poremećaja i bolesti zuba.

Zagrizna (bite wing) snimka

Zagrizna snimka koristi se za dijagnostiku karijesa u prostorima između dva zuba. Na snimci se prikazuju krune gornjih i donjih zuba ciljnog područja.

Okluzalna snimka

Okluzalnom snimkom prikazujemo gornju čeljust iz pogleda odozgo ili donju čeljust u pogledu odozdo. Koristi se u rijetkim slučajevima za specijalističku dijagnostiku.